•  

    Op woensdag 21 november vond de ALV plaats. Graag delen we de PowerPoint en een verslag van deze vergadering met jullie. 

    De PowerPoint van de ALV zie je hier.
    De notulen van de ALV zie je hier.

    Mocht je vragen en/of opmerkingen over de documenten opnemen dan kun je contact opnemen met bestuur@vtcwoerden.nl.