•  ALGEMENE LEDENVERGADERING

  woensdag 16 december 2020 - 20.00 tot 21.30
  locatie: fysiek en online

  Klik hier om de stuken te downloaden

  Klik hier om je aan te melden! 


  AGENDA

   1. Opening en vaststelling agenda

  2. Ingekomen stukken en mededelingen

  3. Terugblik op het vorig seizoen
  Korte presentatie

  4. Bestuurssamenstelling
  Vacatures: voorzitter, secretaris & algemeen bestuurslid.

  5. Financiƫn
  Jaarrekening 2019-2020
  Verslag kascontrolecommissie
  Verlenen van decharge financieel beheer en beleid
  Vaststelling contributie 2021
  Vaststelling begroting 2020-2021

  6. Benoeming leden kascontrolecommissie
  Reglementair aftredend is Ton Cobussen. Er is een vacature.

  7. Voortgang beleid
  Coronacrisis
  Technische zaken
  Veilig Sport Klimaat
  Sponsoring

  8. Arbitragecommissie
  het voorstel is geen wijziging in de samenstelling

  9. Rondvraag en sluiting   Zowel online als fysiek kan de Algemene Ledenvergadering alleen worden bijgewoond wanneer er vooraf is aangemeld.

  Klik hier om je aan te melden!